FLAINE

Mixte

35→49

790

 

SELLA

Mixte

35→46

780

 

ANKER

Mixte

36→46

860

 

ENGALY

Mixte

35→46

790

 

MEIGE

Mixte

35→46

760

 

ROBSON

Mixte

35→46

810

 

VENTOUX

Mixte

28→46

570

 

KANGRI

Mixte

22→46

540

 

PIAU

Mixte

28→46

750

 

HIDO

Mixte

35→46

750