FLAINE

Mixte

35→49

790

 

SELLA

Mixte

35→46

780

 

ANKER

Mixte

36→46

860

 

ROBSON

Mixte

35→46

810

 

KANGRI

Mixte

22→46

540

 

PIAU

Mixte

28→46

750

 

HIDO

Mixte

35→46

750