MONTANA

Mixte

28→40

560

 

KANGRI

Mixte

22→46

540

 

TEIDE

Mixte

25→40

560

 

VEYRIER

Mixte

28→46

750

 

LUCANIA

Mixte

28→46

750